Phim cách nhiệt ô tô, phim cách nhiệt nhà kính giá rẻ