Dán chống nóng nhà kính, dán chống nóng văn phòng.