Bảng thông số kỹ thuật của phim cách nhiệt Wintech, Hàn Quốc